| Praktijk voor coaching en zelfmanagement

Methodieken

Een coach- of behandeltraject bij Eber Mare is altijd maatwerk en start daarom met een vrijblijvend intakegesprek. Na dit intakegesprek worden afspraken gemaakt over het verdere verloop. Een gemiddeld traject bestaat uit 6 tot 10 sessies. Tijdens deze sessies kunnen verschillende gesprekstechnieken en gedragsmodellen worden ingezet om meer inzicht te geven in waarden, motivatie, overtuigingen en gedrag. Dit inzicht is nodig om uiteindelijk een  daadwerkelijke verandering vorm te kunnen geven. Indien er sprake is van specifieke fysieke klachten dan gebruik ik een combinatie van manual healing en elementen uit reconnective healing. De keuze voor een methode maak ik op basis van mijn ervaring en mijn sterk ontwikkelde intuïtie en gevoel. Welke methode wordt ingezet wordt in overleg bepaald. Het blijft dan ook altijd mogelijk om bij te sturen indien dit gewenst is. Tijdens een traject kunnen meerdere technieken aan bod komen. Hoewel elk traject maatwerk is en dus een eigen invulling heeft, maak ik in de praktijk veelvuldig gebruik van de onderstaande technieken, waarbij mijn intuïtie en gevoel wederom een grote rol spelen.

Geleidefantasie

Geleidefantasie is een techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van de eigen fantasie en het feit dat het (onder)bewustzijn zich vaak uitdrukt in beelden. De begeleider schetst een beeld en vraagt de cliënt daarin mee op reis te gaan. Naarmate de innerlijke reis vordert zal steeds meer aan de cliënt gevraagd worden wat deze waarneemt zowel in woorden als beelden. Deze worden geanalyseerd en besproken. Tijdens een geleidefantasie is de cliënt continu bij bewustzijn; het is geen vorm van hypnose. Ik gebruik een geleidefantasie als middel om cliënten naar hun eigen verleden te laten kijken zonder oordeel of interpretatie. Door deze manier van werken kunnen gebeurtenissen uit het verleden aan de oppervlakte komen en daarmee kan duidelijk worden waarop (onbewust) gedrag gebaseerd is.

Enneagram

Het enneagram is een dynamisch model waarin een negental persoonlijkheidstypen worden beschreven. Het model tracht inzicht te geven in het eigen karakter en hoe men in eerste instantie reageert naar anderen. Naarmate we ons ontwikkelen zullen we delen van andere typen overnemen. Daarom is het niet vreemd dat mensen zich bij een aantal typen wel voor een stukje herkennen. Als wij echter impulsief reageren blijft een persoonlijkheidstype toch wel dominant. Aan de hand van een vragenlijst, die ingevuld moet worden, wordt vastgesteld welk persoonlijkheidstype dominant is. Vervolgens worden de kenmerken met elkaar besproken. Een beter inzicht in het eigen karakter helpt bij het inzichtelijk maken van hoe mensen tegen problemen aankijken en of hoe zij daar in eerste instantie op reageren.

Transactionele analyse

Transactionele analyse (TA) is een model dat ontwikkeld is door E. Berne. Het model kan gebruikt worden om inzicht te verschaffen in de individuele persoonlijkheid, in intermenselijke verhoudingen en communicatie.  TA gaat ervan uit dat ieder individu 3 gedragniveaus heeft, ieder met hun eigen gedrag en emoties.  De niveaus worden Ouder, Kind en Volwassene genoemd. Elk niveau kent weer verschillende onderverdelingen en/of subniveaus. Het handelen en gedrag dat we in het nu laten zien wordt de Volwassene genoemd. Het gedrag van de volwassene wordt beïnvloed door de niveaus Ouder en Kind. De TA gaat ervan uit dat je gedurende de eerste 7 jaren van je leven je eigen specifieke script schrijft voor de rest van je leven. Dit doe je met de kennis, gedragingen, inzichten en emoties van het kind. Naarmate je ouder wordt ga je wel herzien in het levensscript, maar delen zullen niet veranderen omdat je jezelf niet bewust bent van het feit dat ze in je patroon zitten. Het je bewust worden van met name de onbewuste delen binnen het levensscript kunnen leiden tot verklaringen voor tot nog toe niet begrepen eigen gedrag of handelen.

Manual healing en Reconnective healing

Manual healing en reconnective healing zijn behandelmethoden gericht op energiestromen in het lichaam. Beide vormen gaan ervan uit dat elk onderdeel van het lichaam zijn eigen energie uitstraalt. Het totaalbeeld van deze energie per mens wordt ook wel de aura genoemd. Bij manual healing maakt de genezer contact met de aura en haalt daar waar teveel energie is, energie weg of daar waar een tekort aan energie is vult hij deze aan. Bij reconnectieve healing, ontwikkelt door dr. E. Pearl, wordt gebruik gemaakt van nieuwe frequenties die heling toestaan op het niveau van lichaam, geest en ziel. De theorie beschrijft dat door deze methode de strengen van het DNA opnieuw verbonden worden met de oorspronkelijke DNA blauwdruk waardoor verbroken verbindingen of stoorvelden hersteld worden. Hierdoor maken we weer contact met wie we eens waren.